• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 7: 00 – 7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące

                      realizacji pomysłów dzieci.

7:30 – 8:15    Zabawy integrujące grupę, kształtowane umiejętności

                      Społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie

                      Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową

                       i słuchową, grafomotorykę).

                      Działania  wspomagające rozwój dziecka – indywidualne

                      Wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

                      Rozmowy kierowane na tematy zgodne  z zainteresowaniami dzieci.

                      Zabawa ruchowa.

8:15 – 8:30    Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:30     Zabawa dowolna – swobodna realizacja własnych pomysłów

                       Przygotowanie do zajęć programowych

9:30 –10:15    Realizacja zadań programowych poprzez zajęcia z całą grupą

10:15 – 11:45 Spacer, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

                       Zabawa ruchowa

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 14:00 Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik

                       relaksacyjnych, ( słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez

                       nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, relaksacyjnej…)

14:00 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

                       Zabawa ruchowa

14:30 – 14:45 Podwieczorek.

14:45 – 16:30 Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy,

                       zdolności i zainteresowania.

                       Praca z dzieckiem o indywidualnych  potrzebach rozwojowych.

                       Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

                       Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne,

                       konstrukcyjne, tematyczne, inne, w kącikach zainteresowań.

16:30 – 17:00 Zabawy dowolne w grupach łączonych wiekowo.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

  7: 00 – 7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące

                      realizacji pomysłów dzieci.

7:30 – 8:15    Zabawy integrujące grupę, kształtowane umiejętności

                      Społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie

                      Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową

                       i słuchową, grafomotorykę).

                      Działania  wspomagające rozwój dziecka – indywidualne

                      Wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

                      Rozmowy kierowane na tematy zgodne  z zainteresowaniami dzieci.

                      Ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30    Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:15     Zabawa dowolna – swobodna realizacja własnych pomysłów

                      Przygotowanie do zajęć programowych

9:15 –10:15    Realizacja zadań programowych poprzez zajęcia z całą grupą

10:15 – 11:45 Spacer, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

                       Zabawa ruchowa

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 12:45 Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik

                       relaksacyjnych, ( słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez

                       nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, relaksacyjnej…)

12:45 – 14:15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych

                       wierszy i piosenek.

                      Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,

                      ( ewentualnie czytanie fragmentów książek ).

                       Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym

                       według zainteresowań dzieci.

14:15 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

                       Zabawa ruchowa

14:30 – 14:45 Podwieczorek.

14:45 – 16:30 Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy,

                       zdolności i zainteresowania.

                       Praca z dzieckiem o indywidualnych  potrzebach rozwojowych.

                       Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne,

                       konstrukcyjne, tematyczne, inne, w kącikach tematycznych.                                                        

                       Prace porządkowe.

16:30 – 17:00 Zabawy dowolne w grupach łączonych wiekowo

Nasze Grupy

Grupa Gwiazdki

Gwiazdki

Grupa Słoneczka

Słoneczka

Grupa Kotki

Kotki

Grupa Sowy

Sówki

 

Grupa Sowy

Nasze osiągnięcia

Grupa Misie

Jadłospis

Grupa Słoneczka

Kalendarz

Grupa Dzwoneczki

Kącik urodzinowy

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram