Sówki 2018/2019

ODDZIAŁ IV

Sówki to przedszkolaki, które świetnie czują się w przedszkolu, do którego uczęszczają już czwarty rok. Pełnią funkcję prawdziwych gospodarzy – dbają o swoje przedszkole
i pomagają młodszym koleżankom i kolegom. Są ze sobą bardzo zaprzyjaźnione, nawiązują pierwsze przyjaźnie – te „na całe życie”. Zdobywają wiedzę i nowe umiejętności podczas zabaw i zajęć prowadzonych przez swoje nauczycielki p. Anię i p. Kasię oraz instruktorów zajęć dodatkowych. Dzieci zwracają się do swoich pań z różnymi pytaniami dotyczącymi poznawanego otoczenia wokół nich, by uzupełnić wiadomości, poszukać wyjaśnień
i potwierdzić swoje spostrzeżenia. Sówki chętnie dzielą się swoimi przeżyciami, opowiadają o swoich przygodach, które wydarzyły się w ich życiu poza przedszkolem. Nauczycielki poprzez metodę umów ze swoimi wychowankami uczą je zgodnego współdziałania w zespole dziecięcym. Dzieci bardzo lubią zajęcia plastyczne, z łatwością operują różnorodnymi materiałami i przyborami plastycznymi. Z wielkim zainteresowaniem chcą poznawać otaczający ich świat i pogłębiać swoje doświadczenia.

 

 

Archiwum grupy:

Doskonalenie techniki wycinania. Utrwalenie wiadomości o jesiennych zwyczajach wiewiórki.

Spotkanie ze strażą pożarną.

Lekcja muzealna ,,Warszawa legendarna". Poszukiwanie tropów legend warszawskich.

Pilnie rozwiązujemy zadania w naszych nowych podręcznikach.

Spotkanie ze strażniczką miejską, poznanie zasad zachowania w trudnych sytuacjach.

Domek dla Owadów.

Warsztaty przyrodniczo - plastyczne ,,Drzewa i my", poznanie znaczenia drzew w naszym życiu.