Słoneczka 2018/2019

ODDZIAŁ

„Przedszkole przyjazne dzieciom” – mając wieloletnie doświadczenie z przyjmowaniem nowych dzieci, realizujemy już od kilku lat program adaptacyjny „W naszym przedszkolu trzylatki nie płaczą”. Osiągnięte przez nas rezultaty pokazują, że da się uniknąć stresujących chwil u dzieci nowo przyjętych do placówki i ich rodziców w pierwszych dniach przedszkola. Realizowany w czerwcu i w drugiej połowie sierpnia program adaptacyjny bardzo pomaga maluszkom w pierwszych kontaktach z przedszkolem, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa w nowym środowisku, a rodzicom pozwala rozwiać lęki i obawy przed posłaniem dzieci do przedszkola. W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia adaptacyjne prowadziła p. Renata W. . Dzieci razem ze swoimi rodzicami poznawały sale, łazienki, szatnię oraz teren zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Miały okazję pobawić się razem ze swoimi paniami, poznać siebie nawzajem. Rodzice poznawali nowe otoczenie i nawiązywali pierwsze tak ważne kontakty z nauczycielkami swoich ukochanych pociech. Te zajęcia pozwoliły zmniejszyć stres – we wrześniu dzieci z większą ochotą przyszły do poznanego już wcześniej przedszkola.

Kodeks grupy Słoneczek

Nauczycielki wspólnie z dziećmi uzgodniły zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej w wyniku czego powstały   Kodeksy Grupowe lub Kodeksy Przedszkolaka. Zasady zostały przedstawione w ciekawej, obrazkowej formie. Kolorowe ilustracje sprawiają, że dzieci są zainteresowane poznaniem zawartych w kodeksie treści,  szybko kojarzą obrazek z konkretną zasadą. Obrazki przedstawiające zasady panujące w grupie, ułatwiają dzieciom zapamiętanie całego kodeksu. Dzieci zostały zapoznane z Kodeksem na początku roku szkolnego. Omówiono, jak należy zachowywać się w grupie rówieśniczej i przedstawiono poszczególne zasady.  Dzieci wiedzą na czym polega Kodeks Przedszkolaka, do czego służy i przestrzegają go.  Kodeks umieszczony jest w widocznym miejscu w każdej grupie wiekowej.

 

Grupa dyskusyjna rodziców Słoneczek: link do google groups

Aktywność poznawcza, edukacja matematyczna - aspekt porządkowy liczby: określanie i porównywanie wielkości.

„Kaczki i żabki w stawie” - praca plastyczna inspirowana muzyką Vivaldiego „Cztery pory roku - wiosna” - „Sztuczki ze sztuką” - malowanie, stemplowanie palcami

Poszerzamy wiadomości o wzroku.

Wspomnienia z pobytu w Monachium.

Laboratorium przedszkolaka- „Kolory”- mieszanie - eksperymentowanie z kolorami podstawowymi.

„Bajki międzykulturowe” - warsztaty - słuchanie bajki indyjskiej pt: „Kto jest najsilniejszy?”

Stałość pojęcia liczby, równoliczność: utrwalanie - wymiana jeden element za inny; jeden element za kilka w sytuacji kupna i sprzedaży - utrwalanie nazw owoców i warzyw krajowych.

„Prawo do posługiwania się rękoma i do ubrudzenia się”. Rozwijanie umiejętności plastycznych. Wykorzystywanie nietypowych przedmiotów do malowania. Zwrócenie uwagi na różnicę w wyglądzie drzew liściastych i iglastych.

Praca plastyczna inspirowana muzyką Vivaldiego. Nauka malowania pędzelkiem. Łączenie poznanych technik - stemplowanie palcami. Rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych. Doskonalenie małej motoryki.

Kształtowanie umiejętności graficznych. Rozwijanie sprawności manualnych. Rozwijanie małej motoryki. Zachęcanie do kolorowania wg własnego pomysłu. Kolorowanie tła poznaną techniką.

Poszerzanie wiadomości na temat gatunków dinozaurów, zabawa w paleontologów.

„Sztuczki ze sztuką” - stemplowanie ręcznikiem papierowym. Zachęcanie do działań plastycznych z wykorzystaniem nietypowych materiałów. Dokonywanie wyboru szablonu.

Dziękujemy Tadziowi za przytulanki. Dziękujemy Bartkowi za klocki drewniane.

Praca plastyczna. Łączenie poznanych technik: kolorowanie kredkami, malowanie palcami. Zachęcanie do wykorzystywania nietypowych przedmiotów - patyczków higienicznych.

Poszerzanie i utrwalanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych związanych z daną porą roku.

Zachęcanie do Kolorowania wg własnego pomysłu. Wybieranie, przyklejanie sylwet rybek. Doskonalenie umiejętności graficznych oraz posługiwania się klejem.

Zabawa dydaktyczna - orientacja przestrzenna - utrwalanie - określanie położenia przedmiotów w przestrzeni: „na, za, obok, za mną, przede mną ...”

Utrwalanie nawyków prawidłowej higieny jamy ustnej oraz właściwego odżywiania się.

„Różne domy i domki” - doskonalenie czynności graficznych - dorysowywanie brakujących elementów. Rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych.

„Bałwanek” - rozwijanie umiejętności graficznych - rysowanie szczegółów. Wykorzystywanie do działań plastycznych nietypowych materiałów. Stemplowanie papierowym ręcznikiem.

Poznanie historii, brzmienia i budowy instrumentu.

Poszerzanie doświadczeń plastycznych. Wykorzystywanie do stemplowania nietypowych materiałów.

Wielka radość dziś nas spotkała - odwiedził nas Święty Mikołaj i z okazji swoich imienin obdarował dzieci prezentami.

„MÓJ RĘCZNIK” – praca plastyczna na podstawie wiersza I. Salach pt.: „Kogucik”

Praca plastyczno-techniczna

„Rewia na lodzie”

* Utrwalanie kolorów jesiennych. * Poszerzanie zakresu słownictwa na temat danej pory roku - jesieni. * Kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru oraz wyobraźni kolorystycznej. * Prezentacja metod pracy z dziećmi w grupie.

Moja kolekcja - "Pojazdy latające"

Moja kolekcja - "Pojazdy latające"

Moja kolekcja - "Pojazdy latające"

"OWOCE I WARZYWA" - praca plastyczna - stemplowania gąbką i malowanie palcami

Jesienią zdrowo i kolorowo - "OWOCE"

Zabawy podczas aktywności swobodnej

"Wyjazd z rodzicami"

Moja kolekcja - "Pojazdy latające"

Zabawa plastyczna z wykorzystaniem metody C. Freineta

Poznawanie kolorów jesiennych, zabawa ruchowo-taneczna przy muzyce

"Moje wakacje"

Pasowanie na przedszkolaka!

Świętujemy urodziny Bartka.

Zabawy w języku angielskim.

Kolejny dzień w przedszkolu, wesołe zabawy ogrodzie.

Wesołe zabawy w na placu zabaw.

Drugie śniadanie w altance ogrodowej smakuje lepiej.

Tor przeszkód - ruch to zdrowie - zabawy ogólnorozwojowe w pierwszych dniach września.

Zwiedzamy ogródek przedszkolny.

Nasze Słoneczka jedzą pierwszy pyszny obiad w przedszkolu.

Pierwsze śniadanie w przedszkolu.