Misie 2020/2021

ODDZIAŁ II    

Do tej grupy uczęszczają dzieci czteroletnie. Pracują z nimi dwie nauczycielki panie Ania
i  Milena.Misie są już na tyle samodzielne by ubrać się i zjeść posiłek bez pomocy swoich pań. Świetnie się bawią w swojej grupie rówieśniczej. Zdobywają nowe doświadczenia, umiejętności i wiadomości podczas zabaw i zajęć przedszkolnych. Uczęszczają także na zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie przedszkola przez instruktorów. Dzieci lepiej orientują się w otoczeniu, są bardziej sprawne ruchowo i mają zwiększoną potrzebę ruchu i działania, bardzo aktywnie poznają świat wokół siebie. Nauczycielki pomagają swoim wychowankom w dążeniu do wspólnej zabawy, podsuwają niezbędne rekwizyty, pomagają zorganizować im ciekawą zabawę, zawsze służą radą i pomocą, a w razie potrzeby rozwiązują pojawiające się konflikty. Dużo rozmawiają z dziećmi o ich spostrzeżeniach i przeżyciach. Dzieciom nie sprawia trudności operowanie ołówkiem, kredką, pędzlem i innymi materiałami plastycznymi, uczą się także posługiwać nożyczkami. Dzieciaki żywo interesuje to, co je otacza i cieszy poznawanie nowych rzeczy.

 

Archiwum grupy:

Misie 2019/2020

 

Budzenie zaciekawienia otaczającą przyrodą. Utrwalenie wiadomości o aktualnej porze roku - jesieni. Kształtowanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej dzieci poprzez wykonanie pracy plastycznej.

W poniedziałkowe popołudnie nie brakowało promieni słońca i ciepłych podmuchów wiatru. Przedszkolaki bezpośrednio obcowały z przyrodą oraz zbierały jesienne skarby.