Zajęcia Dodatkowe

 
 RYTMIKA:     
Zajęcia z umuzykalnienia odbywają się w poniedziałki i środy, prowadzą je panie nauczycielki przy akompaniamencie muzycznym.
Na zajęciach tych dzieci uczestniczą w zabawach słuchowych i ruchowych przy muzyce pianina. Dzieci poznają i uczą się grać na instrumentach perkusyjnych, tworzą akompaniamenty do piosenek dziecięcych. Śpiewają piosenki, uczą się prostych układów ruchowych do piosenek. Poznają proste terminy muzyczne, uczą się określać nastrój i tempo muzyki.
Dzięki tym zajęciom dzieci z grup starszych III i IV, biorą udział w corocznych Przeglądach Muzycznych odnosząc liczne sukcesy.
Na zajęciach z umuzykalnienia panie nauczycielki razem z panią od akompaniamentu opracowują od strony muzycznej występy artystyczne dzieci np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy, zakończenia roku szkolnego itp.

W r. 2019/2020 zajęcia odbywają się  w godzinach:

 Grupa      III             10.45   –  11.10           Grupa      II              11.10   –  11.30

Grupa      I               11.30   –  11.45              Grupa     IV             11.45   –  12.15

 
Zajęcia prowadzi: p. Maria Sz.
 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:      zobacz zdjęcia!

We wtorki odbywają się dla każdej grupy wiekowej zajęcia  z gimnastyki korekcyjnej. Prowadzi je Pani Danuta   Orzechowska.                                                                                         

Pani Danusia jest również instruktorem SI ( INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)

Zajęcia ruchowe mają na celu:

– harmonijny rozwój dziecka                      – kształtowanie psychomotoryki

– kształtowanie estetyki ruchu               – przeciwdziałanie wadom postawy i płaskostopia

Zajęcia odbywają się w godzinach:

gr 3  A : 8.30 – 8.55     gr. 3 B  :   8.55 – 9.20  ;;     gr. 2 – A : 9.20 – 9.40 ;   gr. 2 – B :  9.40 – 10.00         

gr. 1  A : 10.00 – 10.20    gr. 1  B :   10.20 – 10.40 ;;   gr. 4 – A :  10.40 – 11.05 ;  gr. 4– B  :  11.05 – 11.30          

Zajęcia prowadzi: Danuta O.
 
 
 
ZAJĘCIA  Z  MALARSTWA:
                                                                                      

Zajęcia ze sztuki malarstwa rozwijają u dzieci kreatywność, twórcze myślenie i zdolności manualne w atmosferze  wspaniałej zabawy.

Zajęcia odbywają się  w środy w  godz.  9.00  –  10.00. Każda grupa ma zajęcia w raz w miesiącu.

Zajęcia prowadzi: Pan Paweł 

 

LOGOPEDA:

W naszym przedszkolu odbywają się także zajęcia logopedyczne, prowadzi je pani mgr Renata Reszka. W przedszkolu znajduje się bardzo dobrze wyposażony gabinet logopedyczny. W tych zajęciach uczestniczą dzieci, które mają wady wymowy. Pani logopeda poprzez bardzo systematyczne i skuteczne ćwiczenia (każdy poniedziałek, wtorek i czwartek), niweluje je u dzieci, prowadząc ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia językowe i oddechowe. Pani Renata jest w stałym kontakcie z nauczycielkami oraz z rodzicami. Przekazuje zestawy ćwiczeń do pracy z dziećmi w domu.


Zajęcia prowadzi: Pani Renata R.

PSYCHOLOG:
Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 7 przy ul. Narbutta.
Pani psycholog mgr Olga Jakacka – Papis prowadzi obserwacje dzieci oraz podejmuje działania diagnostyczne pod kątem funkcjonowania dziecka, oceny jego rozwoju psychofizycznego, poziomu gotowości szkolnej. Przeprowadza konsultacje z nauczycielkami oraz rodzicami przedszkolaków.

 
Zajęcia prowadzi:  Pani Olga J.

TERAPEUTA:

Zajęcia prowadzi: Pani Anna Cz.