Zajęcia Dodatkowe

 
 RYTMIKA:     
Zajęcia z umuzykalnienia odbywają się w poniedziałki i środy, prowadzą je panie nauczycielki przy akompaniamencie muzycznym.
Na zajęciach tych dzieci uczestniczą w zabawach słuchowych i ruchowych przy muzyce pianina. Dzieci poznają i uczą się grać na instrumentach perkusyjnych, tworzą akompaniamenty do piosenek dziecięcych. Śpiewają piosenki, uczą się prostych układów ruchowych do piosenek. Poznają proste terminy muzyczne, uczą się określać nastrój i tempo muzyki.
Dzięki tym zajęciom dzieci z grup starszych III i IV, biorą udział w corocznych Przeglądach Muzycznych odnosząc liczne sukcesy.
Na zajęciach z umuzykalnienia panie nauczycielki razem z panią od akompaniamentu opracowują od strony muzycznej występy artystyczne dzieci np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy, zakończenia roku szkolnego itp.
 
Zajęcia prowadzi: p. Maria Sz.
 
 

LOGOPEDA:

W naszym przedszkolu odbywają się także zajęcia logopedyczne, prowadzi je pani mgr Renata Reszka. W przedszkolu znajduje się bardzo dobrze wyposażony gabinet logopedyczny. W tych zajęciach uczestniczą dzieci, które mają wady wymowy. Pani logopeda poprzez bardzo systematyczne i skuteczne ćwiczenia (każdy poniedziałek, wtorek i czwartek), niweluje je u dzieci, prowadząc ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia językowe i oddechowe. Pani Renata jest w stałym kontakcie z nauczycielkami oraz z rodzicami. Przekazuje zestawy ćwiczeń do pracy z dziećmi w domu.


Zajęcia prowadzi: Pani Renata R.

PSYCHOLOG:
Nasze przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 7 przy ul. Narbutta.
Pani psycholog mgr Olga Jakacka – Papis prowadzi obserwacje dzieci oraz podejmuje działania diagnostyczne pod kątem funkcjonowania dziecka, oceny jego rozwoju psychofizycznego, poziomu gotowości szkolnej. Przeprowadza konsultacje z nauczycielkami oraz rodzicami przedszkolaków.

 
Zajęcia prowadzi:  Pani Olga J.