Kadra

Pracownicy naszego przedszkola to:
 • Nauczycielki – kreatywne, dobrze wykwalifikowane z bogatym doświadczeniem zawodowym.
  W swojej pracy wykorzystują nowoczesne techniki , metody, wzbogacają je o nowe pomysły, aktualizują swoją wiedzę na różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
 

W ODDZIALE I pracują:
mgr Dorota Dytko – nauczyciel dyplomowany
mgr Krystyna Sz. – dyrektor, nauczyciel dyplomowany
Renata S. – pomoc nauczycielki
Jolanta M. – woźna

 

W ODDZIALE II pracują:

mgr Anna Czapska – nauczyciel dyplomowany
mgr Milena J. – nauczyciel kontraktowy
Agnieszka S. – woźna

 

W ODDZIALE III pracują:
mgr RenataW. – nauczyciel mianowany
mgr Milena J. – nauczyciel kontraktowy
                                             Ewa K. – pomoc do dziecka z orzeczeniem                                            Krystyna K. – woźna

 

W ODDZIALE IV pracują:
mgr Renata R. – nauczyciel dyplomowany
mgr Karolina N. – nauczyciel mianowany
Sylwia K. – nauczyciel wspomagający

 Janina K. – woźna

                                                                      

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola w codziennej pracy z dzieckiem realizuje następujące zasady:
 • gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i dokładnie poznajemy dzieci
 • chronimy oryginalność myślenia dziecka,
 • dajemy dzieciom inicjatywę w tworzeniu, nie wygaszamy dziecięcej aktywności,
 • akceptujemy indywidualność , fantazję, rozwijamy wyobraźnię,
 • dajemy dziecku szansę na znalezienie własnej drogi dochodzenia do rozwiązania problemu i czas na samodzielne uporanie się z zadaniem,
 • organizujemy pobudzające ciekawość dziecka kąciki zainteresowań oraz swobodny dostęp do różnorodnych materiałów,
 • pozyskujemy codzienne kontakty z dziećmi do celowego tworzenia sytuacji edukacyjnych opartych na działaniu i bezpośrednim uczestniczeniu,
 • jesteśmy ciekawi świata razem z dzieckiem,
 • doskonalimy swoją osobowość i warsztat pracy, aby inspirować dziecko do samodzielnego kreowania przez nie swojej rzeczywistości.

 

 • Kierownik gospodarczo-administracyjny – mgr Dorota S. -dba, aby niczego nam w przedszkolu nie brakowało.

 

 • Pani kucharka –  Anna Ś. – potrafi stworzyć potrawy zdrowej i smacznej domowej kuchni.
 • Pomoc kuchenna                        –  Martyna K. – wraz z panią kucharką przygotowuje posiłki i dba aby kuchnia była zawsze miejscem czystym.
 • Panowie dozorcy –  Bogdan J. i Krzysztof A.– dbają aby w ogrodzie było czysto i kolorowo, a w przedszkolu wszystkie sprzęty były sprawne.
 • Sekretarka –  Jadwiga G.  – zajmuje się korespondencją oraz porządkuje dokumenty przedszkola.

 

 • Nad wszystkim czuwa Pani Dyrektor – KRYSTYNA SZ. Dzięki jej staraniom przedszkole funkcjonuje tak sprawnie.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU PRACUJĄ TAKŻE:

 

 • p. Maria Sz. – która prowadzi zajęcia z akompaniamentu muzycznego

 

 • Pani Renata R. – logopeda – czuwa nad prawidłową wymową i dykcją naszych podopiecznych.
 • Pani psycholog Olga J.  pomaga dzieciom, które mają trudności -prowadzi z nimi indywidualną pracę wyrównawczą.