Rozkład Dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 7: 00 – 7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące

                      realizacji pomysłów dzieci.

7:30 – 8:15    Zabawy integrujące grupę, kształtowane umiejętności

                      Społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie

                      Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową

                       i słuchową, grafomotorykę).

                      Działania  wspomagające rozwój dziecka – indywidualne

                      Wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

                      Rozmowy kierowane na tematy zgodne  z zainteresowaniami dzieci.

                      Zabawa ruchowa.

8:15 – 8:30    Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:30     Zabawa dowolna – swobodna realizacja własnych pomysłów

                       Przygotowanie do zajęć programowych

9:30 –10:15    Realizacja zadań programowych poprzez zajęcia z całą grupą

10:15 – 11:45 Spacer, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

                       Zabawa ruchowa

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 14:00 Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik

                       relaksacyjnych, ( słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez

                       nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, relaksacyjnej…)

14:00 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

                       Zabawa ruchowa

14:30 – 14:45 Podwieczorek.

14:45 – 16:30 Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy,

                       zdolności i zainteresowania.

                       Praca z dzieckiem o indywidualnych  potrzebach rozwojowych.

                       Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

                       Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne,

                       konstrukcyjne, tematyczne, inne, w kącikach zainteresowań.

16:30 – 17:30 Zabawy dowolne w grupach łączonych wiekowo.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

  7: 00 – 7:30   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące

                      realizacji pomysłów dzieci.

7:30 – 8:15    Zabawy integrujące grupę, kształtowane umiejętności

                      Społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie

                      Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np.: rozwijające percepcję wzrokową

                       i słuchową, grafomotorykę).

                      Działania  wspomagające rozwój dziecka – indywidualne

                      Wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.

                      Rozmowy kierowane na tematy zgodne  z zainteresowaniami dzieci.

                      Ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30    Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00    Śniadanie.

9:00 – 9:15     Zabawa dowolna – swobodna realizacja własnych pomysłów

                      Przygotowanie do zajęć programowych

9:15 –10:15    Realizacja zadań programowych poprzez zajęcia z całą grupą

10:15 – 11:45 Spacer, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

                       Zabawa ruchowa

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 Obiad.

12:30 – 12:45 Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik

                       relaksacyjnych, ( słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez

                       nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, relaksacyjnej…)

12:45 – 14:15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych

                       wierszy i piosenek.

                      Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,

                      ( ewentualnie czytanie fragmentów książek ).

                       Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym

                       według zainteresowań dzieci.

14:15 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku.

                       Zabawa ruchowa

14:30 – 14:45 Podwieczorek.

14:45 – 16:30 Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy,

                       zdolności i zainteresowania.

                       Praca z dzieckiem o indywidualnych  potrzebach rozwojowych.

                       Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci (manipulacyjne,

                       konstrukcyjne, tematyczne, inne, w kącikach tematycznych.                                                        

                       Prace porządkowe.

16:30 – 17:30 Zabawy dowolne w grupach łączonych wiekowo