Program CMC

PROGRAM EDUKACYJNY CMC

To autorski program edukacyjny Evy Scherer przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (dla 4- i 5-latków). Nauczycielki z naszego przedszkola (Dorota Dytko i Renata Wójcik) uczestniczyły w warsztatach metodycznych, organizowanych przez Centrum Szkoleniowe KLANZA. Dokładnie poznały program CMC, oraz uzyskały uprawnienia do jego stosowania. Podczas realizacji programu nauczycielki stosują trzy techniki:
– masaż pleców,
– masaż dłoni,
– masaż głowy.
Dzieci słuchają płyty z trzema specjalnie do tego celu skomponowanymi piosenkami. Teksty piosenek to prosty instruktaż masażu. Dzieci w parach masują się wzajemnie, nauczycielka zaś nadzoruje prawidłowość procesu masażu. Badania naukowe dowiodły, że tego typu praca z ciałem, oparta na zmyśle dotyku działa bardzo pozytywnie na dzieci. Korzyści są liczne, bo masaż:
– zmniejsza negatywny wpływ stresu na przyswajanie wiedzy,
– pomaga budować pozytywny obraz własnego ciała,
– redukuje nadpobudliwość,
– oswaja z dobrym dotykiem,
– korzystnie wpływa na rozwój empatii oraz inteligencji emocjonalnej.
Wprowadzenie programu CMC na zajęciach powoduje istotne zmiany:
– grupa staje się spokojniejsza,
– jest mniej agresji w grupie,
– wzrasta poziom empatii,
– dzieci potrafią rozpoznawać negatywny – tzw. zły dotyk i zaprotestować,
– dzieci lepiej koncentrują się na zajęciach.
Program edukacyjny CMC wiąże się ściśle z nauczaniem zmysłowym – w placówce realizujemy program: “Zaufaj zmysłom-Nauczanie zmysłowe”, którego autorką jest nauczycielka z naszego przedszkola Anna Czapska. Program ten wspomaga dzieci, zapobiega ryzyku dysleksji, kształtuje wrażliwość zmysłową, umożliwia dzieciom całościowe spostrzeganie rzeczywistości przy współdziałaniu kilku analizatorów: np. słuchu, wzroku, dotyku i równowagi. Realizacja obu tych programów ułatwia budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci, pomaga w przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej.
Tak wyglądają zajęcia dobrego dotyku przekazywanego w formie masażu:
masazyki8 masazyki10 masazyki9Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: http://childconnection.org.nz