Krasnale 2019/2020

ODDZIAŁ III

Krasnale to przedszkolaki, które świetnie czują się w przedszkolu, do którego uczęszczają już trzeci rok. Pełnią funkcję prawdziwych gospodarzy – dbają o swoje przedszkole
i pomagają młodszym koleżankom i kolegom. Są ze sobą bardzo zaprzyjaźnione, nawiązują pierwsze przyjaźnie – te „na całe życie”. Zdobywają wiedzę i nowe umiejętności podczas zabaw i zajęć prowadzonych przez swoje nauczycielki p. Renatę i p. Karolinę oraz instruktorów zajęć dodatkowych. Dzieci zwracają się do swoich pań z różnymi pytaniami dotyczącymi poznawanego otoczenia wokół nich, by uzupełnić wiadomości, poszukać wyjaśnień i potwierdzić swoje spostrzeżenia. Krasnale chętnie dzielą się swoimi przeżyciami, opowiadają o swoich przygodach, które wydarzyły się w ich życiu poza przedszkolem. Nauczycielki poprzez metodę umów ze swoimi wychowankami uczą je zgodnego współdziałania w zespole dziecięcym. Dzieci bardzo lubią zajęcia plastyczne, z łatwością operują różnorodnymi materiałami i przyborami plastycznymi. Z wielkim zainteresowaniem chcą poznawać otaczający ich świat i pogłębiać swoje doświadczenia.

 

Kodeks grupy Krasnali

Nauczycielki wspólnie z dziećmi uzgodniły zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej w wyniku czego powstały   Kodeksy Grupowe lub Kodeksy Przedszkolaka. Zasady zostały przedstawione w ciekawej, obrazkowej formie. Kolorowe ilustracje sprawiają, że dzieci są zainteresowane poznaniem zawartych w kodeksie treści,  szybko kojarzą obrazek z konkretną zasadą. Obrazki przedstawiające zasady panujące w grupie, ułatwiają dzieciom zapamiętanie całego kodeksu. Dzieci zostały zapoznane z Kodeksem na początku roku szkolnego. Omówiono, jak należy zachowywać się w grupie rówieśniczej i przedstawiono poszczególne zasady.  Dzieci wiedzą na czym polega Kodeks Przedszkolaka, do czego służy i przestrzegają go.  Kodeksy umieszczone są w widocznym miejscu w każdej grupie wiekowej.

 

Archiwum grupy:

Szukając odpowiedzi na pytanie "Jakie zawody mają dorośli w naszym przedszkolu? odwiedziliśmy wszystkie grupy i dowiedzieliśmy się, że w każdej grupie pracują panie nauczycielki oraz panie pomagające nauczycielkom ( nauczyciele wspomagający, pomoce nauczyciela i woźne).

Poznaliśmy zawód kierownika aministracyjno- gospodarczego i złożyliśmy zamówienie na nasze ulubione potrawy oraz zawód pani szatniarki, która codziennie pomaga nam w szatni.

Byliśmy z wizytą u panów dozorców i zwiedziliśmy piwnice naszego przedszkola. Dowiedzieliśmy się, ile różnych, ciekawych czynności wykonują codziennie panowie Adam i Bogdan. Poznaliśmy nazwę zawodu: dozorca

Zajęcia plastyczne inspirowane poezją dla dzieci.

Doskonalimy sprawność manualną, percepcję wzrokową i wyobraźnię oraz skupienie na zadaniu wykorzystując nasze " papierowe tablety" i "magiczne patyczki"