Słoneczka 2019/2020

ODDZIAŁ II 

Do tej grupy uczęszczają dzieci czteroletnie, z którymi pracuje pani Renata.  Słoneczka są już na tyle samodzielne by ubrać się i zjeść posiłek bez pomocy. Świetnie się bawią w swojej grupie rówieśniczej. Zdobywają nowe doświadczenia, umiejętności i wiadomości podczas zabaw i zajęć przedszkolnych. Uczęszczają także na zajęcia dodatkowe prowadzone na terenie przedszkola przez instruktorów. Dzieci lepiej orientują się w otoczeniu, są bardziej sprawne ruchowo i mają zwiększoną potrzebę ruchu i działania, bardzo aktywnie poznają świat wokół siebie. Nauczycielki pomagają swoim wychowankom w dążeniu do wspólnej zabawy, podsuwają niezbędne rekwizyty, pomagają zorganizować im ciekawą zabawę, zawsze służą radą i pomocą, a w razie potrzeby rozwiązują pojawiające się konflikty. Dużo rozmawiają z dziećmi o ich spostrzeżeniach i przeżyciach. Dzieciom nie sprawia trudności operowanie ołówkiem, kredką, pędzlem i innymi materiałami plastycznymi, uczą się także posługiwać nożyczkami. Dzieciaki żywo interesuje to, co je otacza i cieszy poznawanie nowych rzeczy.

 

Kodeks grupy Słoneczek

Nauczycielki wspólnie z dziećmi uzgodniły zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej w wyniku czego powstały   Kodeksy Grupowe lub Kodeksy Przedszkolaka. Zasady zostały przedstawione w ciekawej, obrazkowej formie. Kolorowe ilustracje sprawiają, że dzieci są zainteresowane poznaniem zawartych w kodeksie treści,  szybko kojarzą obrazek z konkretną zasadą. Obrazki przedstawiające zasady panujące w grupie, ułatwiają dzieciom zapamiętanie całego kodeksu. Dzieci zostały zapoznane z Kodeksem na początku roku szkolnego. Omówiono, jak należy zachowywać się w grupie rówieśniczej i przedstawiono poszczególne zasady.  Dzieci wiedzą na czym polega Kodeks Przedszkolaka, do czego służy i przestrzegają go.  Kodeks umieszczony jest w widocznym miejscu w każdej grupie wiekowej.

 

Grupa dyskusyjna rodziców Słoneczek: link do google groups

Archiwum grupy:

Zdjęcia nadesłane przez Bartka K, Dominika, Jasia, Michała, Alka i Olka

Zdjęcia nadesłane przez Jasia, Alka, Michała, Dominika, Tadzia, Bartka B i BartkaK

Zdjęcia nadesłane przez Jasia, Bartka, Zosię, Michała, Dominika i Tadzia

Zdjęcia nadesłane przez Michała, Bartka, Dominika, Adę, Zosię, Gaję, Tadzia

Zdjęcia nadesłane przez Michała, Zosię, Maksa, Bartka, Alka, Dominika, Kostka, Tadzia, Olka i Lilę

Zdjęcia nadesłane przez Bartka, Kalinę, Alka, Adę, Dominika, Bartka B. od 30 marca - 3 kwietnia

Utrwalanie wiadomości na temat korzyści płynących z jedzenia warzyw, owoców oraz prawidłowego odżywiania się. Przypomnienie etapów i zasad bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków.

Zwiedzanie kuchni, poszerzanie wiadomości na temat sprzętu, urządzeń oraz zawodu - kucharki/kucharza - propedeutyka zawodowa

Przypomnienie i utrwalanie zasad udzielania pierwszej pomocy. Utrwalanie telefonów alarmowych. Poznanie nowego zawodu - ratownik medyczny - propedeutyką zawodowa.

Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie poczucia rytmu.

Rozwijanie umiejętności społecznych - wdrażanie do działania w parach.

Prace dzieci wykonane pod kierunkiem instruktora artysty malarza inspirowane obrazem Edgara Degasa pt: „Gwiazda”

Odwiedził nas Mikołaj w dniu swoich imienin i obdarował nas upominkami. Dziękujemy Mikołaju, że o nas pamiętałeś.

Pobudzanie wyobraźni. Poszerzanie doświadczeń plastycznych. Doskonalenie czynności plastycznych i graficznych. Wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki.

Poszerzanie wiadomości na temat animacji. Oglądanie filmów animowanych: z cyklu „Koziołek Matołek” i „Pomysłowy wnuczek” powstałych w Studio Miniatur Filmowych w Warszawie.

Praca plastyczna przy muzyce Vivaldiego z wykorzystaniem metody Edukacja przez ruch. Łączenie znanych technik plastycznych i wykorzystywanie darów jesieni.

Łączenie znanych technik: rysowanie, kolorowanie, malowanie pędzelkiem , stemplowanie palcami. Wykorzystanie naturalnego tworzywa - liści do prac plastycznych.

Zachęcanie do działań plastycznych i rysowania na dany temat. Doskonalenie umiejętności plastycznych i graficznych. Realizowanie własnych pomysłów podczas planowania pracy.

Warsztaty prowadzone przez mamę Gai i mamę Olka. Utrwalanie i poszerzanie wiadomości na temat udzielania pierwszej pomocy, zdrowego odżywiania - profilaktyka. Poznanie specjalizacji: pediatra i laryngolog

Utrwalanie barw podstawowych. Kształtowanie wrażliwości na kolory. Rozwijanie inwencji twórczej i plastycznej.

Bardzo dziękujemy za przynoszenie zabawek, puzzli i gier do naszej grupy.

Oglądanie zdjęć reprodukcji obrazów malarzy. Poznanie różnych technik stosowanych podczas malowania obrazów. „LATAWIEC” - zachęcanie do łączenia znanych technik plastycznych podczas tworzena latawca: rysowanie, przyklejanie elementów.

„Prawo do posługiwania się rękami”. Zachęcanie do kolorowana na dany temat, dobieranie koloru zgodnie z obserwowanym w naturze. Doskonalenie czynności graficznych i manualnych. Rozcinania obrazka po liniach i układanie w całość - ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

Rozwijanie umiejętności plastycznych, pobudzanie wyobraźni plastycznej, poznanie nowej techniki - rysowanie z wykorzystaniem szablonu.