Aktualności 2018/2019:


Teatrzyk ,,Zielona Karuzela”

Dnia 16 V 2019r. dzieci obejrzały teatrzyk: „Zielona karuzela”. Przedszkolaki utrwaliły cykliczność następstwa kolejnych pór roku. Utrwaliły charakterystyczne cechy i oznaki poszczególnych pór roku. Zachęcone zostały do szanowania przyrody.

(więcej…)

WARSZTATY: ,,ZACHOWANIA TRUDNE U DZIECI, ROLA WSPÓŁPRACY RODZIC-NAUCZYCIEL”

                Dnia 14 V 2019r. w przedszkolu odbyły się warsztaty dla kadry nauczycielskiej, na które zaprosiliśmy rodziców: „Zachowania trudne u dzieci, rola współpracy rodzic-nauczyciel”.

Podczas szkolenia poruszono następujące tematy:

– często spotykane w praktyce zachowania trudne u dzieci – jak je rozpoznać i w jaki sposób im przeciwdziałać,

– jak właściwie reagować podczas zachowań niepożądanych u dzieci. Poznanie i wspólne wypracowanie praktycznych rozwiązań,

– rola współpracy rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

                Warsztaty okazały się bardzo pomocne. Pozwoliły poznać proste i skuteczne metody reagowania na trudne zachowania dzieci. Pokazały, jaką bardzo ważną rolę pełni dobra współpraca przedszkola z domem rodzinnym dla dobra naszych wychowanków.

 

Dzień Tańca

Dnia 15 maja p. Renatka wraz z dziećmi z I grupy zaprosiła wszystkie przedszkolaki na obchody Światowego Dnia Tańca. Przy muzyce dzieci bawiły się wesoło a na zakończenie wykonały wspólnie oryginalny taniec .

(więcej…)

Uwaga Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

Informujemy, że zebranie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola (rocznik 2016) odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godzinie 16.30                                Obecność  obowiązkowa.                                                                                                                Zapraszamy  bez  dzieci !              

Dyżur wakacyjny – opłaty

Informujemy, że odpłatność za dyżur wakacyjny wynosi 85,00 zł.

Prosimy uiścić opłatę za wyżywienie w terminie od 01.05.2019 do 10.05.2019 r
na numer rachunku 36 1030 1508 0000 0005 5054 4067                                               (tytułem proszę wpisać imię, nazwisko dziecka oraz dyżur wakacyjny).

Brak opłaty skutkuje skreśleniem z listy.

Koncert muzyczny

Podczas dzisiejszego koncertu dzieci odbyły daleką podróż. Odwiedziły egzotyczne lądy i bezkresne oceany.                                                                                                                        Poznały budowę i brzmienie   hiszpańskiej gitary.                                                                                                               

                       

Majowe atrakcje

MAJ

 7 V  KONCERT MUZYCZNY
 8 V  WARSZTATY – POZNAJEMY ZMYSŁY
 9 V  WARSZTATY AKADEMII PRZYRODY – ,,Pogoda” Gr. III i IV
15 V WARSZTATY – PANTOMIMA
16 V TEATRZYK – ,,Zielona Karuzela”
17 V PROJEKT BADAWCZY GR IV – ,,Drzewa”
31 V BAL W OGRODZIE

A TAKŻE W KAŻDYM TYGODNIU:
PON – CERAMIKA GR I II III
PIĄTEK – TANIEC
PRZEDSZKOLAKI NA START

 

Odwołanie strajku

Szanowni Państwo

Informujemy, że w  związku z zawieszeniem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli od dnia 29 kwietnia zajęcia  w  naszym przedszkolu odbywać się będą zgodnie z planem.

Jednocześnie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wyrozumiałość jaką okazali nam Państwo w czasie protestu.

Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 145

Strajk

Szanowni Państwo

Informujemy o przedłużeniu  akcji protestacyjnej w  przedszkolu  do piątku 26.04.2019 r. z możliwością jej kontynuacji.

Wielkanoc

 

Życzymy Wszystkim Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego “Alleluja”.

Loading...