Aktualności 2019/2020:


PROCEDURY obowiązujące w przedszkolu od 18 maja

Szanowni Państwo

W związku z uruchomieniem przedszkola od dnia 18 maja 2020r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami opracowanymi przez Urząd m.st. Warszawy oraz z procedurą organizacji opieki w przedszkolu nr 145 ,,Czterolistna Koniczynka” od dnia 18 maja 2020 do odwołania.

procedura organizacji opieki w przedszkolach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Procedura-organizacji-opieki_P-i-SP-ogólnod.specjalne.docx

procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola

Procedura-postępowania-prewencyjnego_P-i-SP-ogólnodostępne.docx

– procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-COV-2,  u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola

Procedura-podejrzenia-zakazenia_P-i-SP-ogólnodostępne.docx

-procedura organizacji opieki w przedszkolu ,,Czterolistna Koniczynka”

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu nr 145

Link do wytycznych  przeciwepidemicznych GIS jest zamieszczony w poście dnia 11.05.2020r.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 30.04.2020 r. dla przedszkoli.

wytyczne GIS

Wytyczne Prezydenta m.st. Warszawy

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy link do pisma Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie podjęcia decyzji dot. otwarcia żłobków i przedszkoli.

list Prezydenta m.st. Warszawy

Przedłużenie edukacji zdalnej

Informujemy, że Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r.  (Dz.U. poz. 742)   edukacja zdalna została przedłużona do dnia 24 maja 2020r.

Logopeda

Uwaga Rodzice

W zakładce ,,Logopeda” (na czarnym pasku)) zostały zamieszczone nowe propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia tej strony.

                 

Wielkanoc

Zdrowych, spokojnych i pogodnych

Świąt Wielkanocnych

pełnych miłości, nadziei i rodzinnego ciepła

życzą Państwu 

Dyrektor i Pracownicy ,,Czterolistnej Koniczynki”

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Uwaga Rodzice!

Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do przedszkola na rok 2020/2021  do dnia 23 kwietnia 2020 r.

Informacje dotyczące zmian w rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22156_przedluzenie-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow

Dyżur wakacyjny

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o
wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25
marca br. zostały wysłane   rodzicom na adresy mailowe hasła
dostępu.
Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w
systemie elektronicznej rekrutacji.
Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w
elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.
Zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji
opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w
okresie lipiec – sierpień 2020 r. znajduje się na  stronie  http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22132_uproszczenie-zapisow-na-dyzury

Wszelkie pytania związane z opieką wakacyjną prosimy kierować drogą mailową na nasz adres: czterolistnakoniczyna@wp.pl

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 marca 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dniem 20.03.2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem.

Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość, określając  w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia również przez przedszkola w terminie od 25 marca do 10 kwietnia.

Podstawa programowa będzie  realizowana w sposób zdalny, w kontakcie z Rodzicami wychowanków. Nasze wspólne działania pozwolą na kontynuowanie zasady nauki przez zabawę, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji naszego zamierzenia.

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Materiały, które będziecie Państwo otrzymywać na swoje skrzynki  mailowe z naszego nowego, dodatkowego adresu koniczynek145@wp.pl to krótkie aktywności, które w większości przypadków dzieci mogą wykonać samodzielnie lub z niewielką Państwa pomocą. Wszystkie aktywności przygotowywane przez nauczycielki grup realizowane  będą w oparciu o  program” Nasze Przedszkole”, „ Zaufaj zmysłom – nauczanie zmysłowe” i podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Mamy nadzieję, że proponowane działania umilą naszym przedszkolakom ten trudny czas zabawą w rodzinnym gronie. Proponujemy, by wykonane przez dzieci prace zbierać, tak by po powrocie mogły opowiedzieć jak spędziły ten czas i co udało im się stworzyć.

Zachęcamy też do przesyłania fotek z działań a także wszelkich pytań z Państwa strony      na adresy: czterolistnakoniczyna@wp.pl oraz  koniczynek145@wp.pl

                                   Pozdrawiamy Państwa i dzieci

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Rekrutacja

REKRUTACJA

 Wnioski o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w okresie:

 16.03  –  20.03. 2020r.

są przyjmowane w godzinach

9.00  –  15.00

Loading...